Verdenstidssoner og tidssonekart

Kilde: National Institute of Standards and Technology Physics Laboratory

Tidssoner ble ikke nødvendige i USA før tog gjorde det mulig å reise hundrevis av miles på en dag. Fram til 1860-tallet stolte de fleste byene på sin egen lokale? Sol? tid, men denne gangen endret seg med omtrent ett minutt for hver 12 mil som reises øst eller vest. Problemet med å holde rede på over 300 lokale tider ble løst ved å etablere jernbanetidssoner. Fram til 1883 stolte de fleste jernbaneselskaper på rundt 100 forskjellige, men konsekvente tidssoner.Det året ble USA delt inn i fire tidssoner omtrent sentrert på meridianene 75, 90, 105 og 120. Klokka 12.00, 18. november 1883, sendte telegraflinjer GMT-tid til større byer der myndighetene justerte klokkene til sonens riktige tid.

Den 1. november 1884 anvendte den internasjonale meridiankonferansen i Washington, D. C., den samme prosedyren for soner over hele verden. De 24 standardmeridianene, hver 15. øst og vest for 0 i Greenwich, England, ble utpekt som sentrene i sonene. Den internasjonale datelinjen ble trukket for å følge 180 meridianen i Stillehavet. Fordi noen land, øyer og stater ikke ønsker å bli delt inn i flere soner, har sonenes grenser en tendens til å vandre betydelig fra rette nord-sør-linjer.


Tidsmåling, tidssoner og den internasjonale datolinjen Kalendere Den islamske kalenderen (Hijri)