USAs innvandring etter tall

Innvandring

Innvandringsstatistikk fra de nyeste dataene som er tilgjengelige fra Department of Homeland Security

Relaterte linker

  • Bemerkelsesverdige amerikanske innvandrere
  • Innvandringsfakta
  • Det grønne kortet
  • Innvandring Milepæler
  • Tidslinje for innvandringslovgivning

Hvor mange flyktninger

69.975

Antall flyktninger som ankom USA i 2014.46.400

Antall flyktninger fra Asia, regionen USA tok inn flest flyktninger fra i 2014. Afrika ble nummer to med 16 343.

19.769

Antall flyktninger fra Irak, landet der flest flyktninger kom til USA fra i 2014. Burma ble nummer to med 14 598.

Mann vs Kvinne

Av de 69 975 flyktningene som kom til USA i 2014, var 36 767 menn og 33 208 kvinner.

23.533

Antall personer som fikk asyl i 2014.

7880

Antall individer som fikk asyl fra Kina i 2014. USA ga asyl til flere mennesker i Kina enn noe annet land i 2014. Egypt ble nummer to med 2879.

Naturalisering

654,949

Antallet mennesker i 2014 som ble naturalisert. Naturalisering er prosessen der utenlandske statsborgere får amerikansk statsborgerskap.

Ledende land

Mexico (95,889), India (37,854), Filippinene (34,591), Kina (30,284), Cuba (24,092) og Den Dominikanske republikk (23,775) var de beste fødelandene for folket som fikk amerikansk statsborgerskap i 2014.

Ledende stater

Det største antallet personer naturalisert i 2014 bor i California (140 234), Florida (79 637), New York (77 717) og Texas (52 879).

Naturalisering Øk

Antall personer som ble amerikanske statsborgere økte fra 649.193 i 2011 til 757.434 i 2012, til 777.416 i 2013, men deretter redusert til 654949 i 2014.

Juridiske fastboende

1.016.518

I 2014 ble det totale antallet personer som ble lovlige fastboende i USA. Disse personene fikk sitt grønne kort, og derfor kan de bo og arbeide permanent i USA, samt eie eiendom, gå på offentlige skoler, bli med i visse væpnede styrker og søke om å bli amerikanske statsborgere hvis de oppfyller visse krav.

Økning av lovlig fastboende

Antall personer som fikk lovlig permanent opphold, økte fra 990 553 i 2013 til 1016 518 i 2014.

California

Staten med flest lovlige fastboende i 2014 med 19,5 prosent, etterfulgt av New York (13,9 prosent), Florida (10,8 prosent), Texas (9,4 prosent) og New Jersey (5,1 prosent).

32

Medianalderen for personer som ble lovlige fastboende i 2014. Medianalderen for den innfødte befolkningen i USA i 2014 var 37 år.

594,216

Antall gifte personer som fikk lovlig permanent opphold i USA i 2014.

New York City, Nord-New Jersey, Long Island

Hovedstadsområdet med flest lovlige fastboende (174 714) i 2014. Los Angeles, Long Beach og Santa Ana hadde nest flest (80 527).

Kilde : Department of Homeland Security, 2016

Mer fra Innvandring