Tesaurus

Infoplease synonymordbok gir deg tilgang til mer enn 150 000 synonymer.Finn synonymer for:

Søketips

Bla etter bokstav:

TIL B C D OG F G H Jeg J TIL DE M N ELLER P Sp R S T U V I X Y MED

Relatert innhold

bilde av skrivebordskalender
Letter Rip Word -spill: Spill online nå!
Daglig ordquiz
Dagens analogi: Dagens analogi
Stavebi: Dagens stavebi
Barnas ordquiz

Ord/skrivehjelp

 • Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable
 • Ofte feilstavede ord
 • Ofte uttalte ord
 • 10 tips for bedre stavemåte
 • Stilguide
 • Store bokstaver
 • Tegnsetting
 • Lett forvirrede ord
 • Fremmedord og fraser
 • Røtter, prefikser og suffikser
 • Skriver essays
 • Hvordan skrive et forskningsoppgave
 • Bruke overgangsord og setninger
 • Hvordan skrive en bibliografi
 • Amerikanske indiske lånord
 • Asiatiske lånord på engelsk
 • Spanske lånord