De største statene i USA etter område

De største delene av Unionen

Alaska den største staten i USA etter område

Hver stat i Unionen er bundet av den samme grunnloven, men stater er ikke alltid like. Når det gjelder dyreliv, næringer, kultur og til og med størrelse, kan de forskjellige tilstandene være forskjellige fra hverandre. Finn ut hvilke stater som utgjør en større del av unionen enn resten (arealmessig).Du kan også lete etter: Land og vannområde i statene | Topp ti arkiv

Rang Stat Område (i kvadrat miles) 1 Alaska 663,267,26 2 Texas 268 580,82 3 California 163,695,57 4 Montana 147.042,40 5 New Mexico 121 589,48 6 Arizona 113,998.30 7 Nevada 110,560,71 8 Colorado 104 093,57 9 Oregon 98.380,64 10 Wyoming 97 813,56

Kilde: Department of Commerce, Bureau of the Census.

Noen ekstra fakta

Mens Alaska er den største staten, har den den laveste befolkningstettheten i alle statene, med 1,3 personer per kvadratkilometer. Den minste amerikanske staten, Rhode Island, kan passe inn i Alaska 425 ganger. Alaska er større enn Texas, California og Montana til sammen.