Dimensjonene til en acre

Spørsmålet:

Vi prøver å finne fotmåling for en dekar-ikke kvadratmeter. Kan du hjelpe meg?Svaret:

Fordi en dekar er et mål på areal, ikke lengde, er det definert i kvadratmeter. En dekar kan ha hvilken som helst form-et rektangel, en trekant, en sirkel eller til og med en stjerne-så lenge arealet er nøyaktig 43.560 kvadratmeter.

malia ann fødselsdato

Den mest standardformen for en dekar er en lengde på en kjede, eller 660 fot med 66 fot. For å finne de lineære målingene på andre rektangulære dekar, deler du bare 43.560 med antall fot du vil ha på den ene siden. En firkantet dekar ville da være omtrent 208,7 x 208,7 fot (fordi 208,7 x 208,7 = ~ 43,560). En acre 100 fot bred ville være 435,6 fot lang (100 x 435,6 = 43,560) og en acre 1 fot bred ville være 43,560 fot lang.

Hektaret var forresten opprinnelig en engelsk måleenhet som beskrev området som a åk av okser kunne pløye på en dag. Den var opprinnelig forskjellig i størrelse fra ett område til det neste, men ble til slutt fastsatt til 4 840 kvadratmeter, eller 160 kvadratkjeder (den nåværende størrelsen).

hva er maines forkortelse

-Redaksjonen