Vanlige forkortelser

Denne tabellen gir noen comon-forkortelser og deres betydning. Legg merke til at mange forkortelser bare skiller seg med store og små bokstaver, som kan være forvirrende!